Bright Pictures är ett oberoende filmproduktionsbolag som drivs av Börje Hansson,  Paolo Vacirca och Fredrik Cederlund.

Vi producerar film och TV-program för alla plattformar, primärt för bio och television. Vi har en lång och bred erfarenhet av filmproduktion – allt från utveckling och finansiering till genomförande och distribution – och vi har ett mycket stort nätverk inom filmbranschen, både i Sverige och internationellt. Vi har väletablerade kanaler både till produktionskapital och filmskapare.

Börje Hansson har producerat film sedan 1983 och grundade 1988 Filmlance där han varit VD och producent, och han har också varit dramachef på Metronome och produktionschef på Svensk Filmindustri. Paolo Vacirca har varit utvecklingsansvarig på flera större produktionsbolag, och är aktiv som manusförfattare både i Sverige och internationellt. Fredrik Cederlund ansvarar för affärsutveckling och administration.

Bright Moving Pictures Sweden AB